Știm că ești la momentul unei alegeri importante pentru viitorul copilului tău.

Îți mulțumim că alegi să iei în considerare Școala Primară Româno-Finlandeză Sibiu. Pentru noi este o provocare și o responsabilitate pentru care ne pregătim zi de zi.

CERERE ACCES PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE LA SFSB

1. COMPLETAREA CERERII DE ÎNSCRIERE ÎN FORMAT DIGITAL

Taxa de acces procedura de înscriere este 400 de lei, nerambursabilă, acoperă cheltuielile legate de interviu și procesarea solicitării. Achitarea ei și parcurgerea procedurii nu garantează înmatricularea copilului la SFSB.

2. ÎNTÂLNIRE CU ECHIPA

În urma depunerii cererii de înscriere veți fi programați la o întâlnire. Întâlnirea durează între 30 de minute și o oră la care vor lua parte copiii care se vor înscrie, ambii părinți sau tutori legal (dupa caz), managerul de proiect al SFSB și/sau directorul executiv al Fundației Didactica, și psihologul SFSB.

În cadrul întâlnirii:

 • vom face cunoștință și îl veți prezenta pe copilul dumneavoastră
 • ne veți comunica așteptările în privința școlii
 • vom clarifica aspecte care țin de principiile și metodologia finlandeză, precum și modul de aplicare într-o școală românească
 • vom comunica informații importante legate de funcționarea instituției și detalii ale relației contractuale (aspecte financiare, organizatorice)
 • vom răspunde la eventuale întrebări și vă vom asigura de valoarea parteneriatului cu școala noastră, în beneficiul copilului
 • vom realiza un prim profil psihosomatic al copilului ca bază de construcție și dezvoltare a parcursului educațional individual
 • ne vom asigura că înțelegeți și vă puteți asuma implicarea familiei în colaborarea cu echipa școlii

Copii vor petrece aprox. 30 de minute cu psihologul SFSB, care va realiza un profil psihosomatic al fiecăruia în parte. Acest profil este necesar pentru a ne putea pregăti activitatea în acord cu caracteristicile individuale ale copiilor care vor începe școala în septembrie și nu este un test eliminatoriu. Prin trimiterea fișei de înscriere vă dați acordul explicit pentru realizarea acestui profil.

Dacă este necesar, comisia de admitere va organiza și o a doua întâlnire, în grup, pentru a evalua gradul de dezvoltare socială a copiilor. Evaluarea se face după următoarele criterii:

 • părinţii să cunoască principiile educației finlandeze, precum și normele și regulile școlii şi să aleagă școala noastră în cunoştinţă de cauză;
 • au prioritate la înscriere: frații/surorile elevilor școlii, copiii cadrelor didactice ale SFSB, copiii Centrului de zi ERI;

* În cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale, decizia este luată de consiliul de administrație al școlii, având următoarele criterii de admitere:

 • evaluarea gradului de suport educațional special care trebuie acordat copilului;
 • existența personalului calificat de însoțire;

* NOTĂ: Înscrierile se fac în funcție de locurile disponibile.

3. COMUNICAREA DE CĂTRE SFSB A DECIZIEI DE ADMITERE.

4. ÎNTOCMIREA DOSARULUI COPILULUI. 

Acte necesare la înscriere:

 • Acte identitate părinți (original și copie)
 • Certificat de naștere copil (original și copie)
 • Adeverință medicală (medicul de familie)
 • Aviz cu vaccinurile primite
 • Aviz dezvoltare psiho-somatică (în cazul în care copilul nu împlinește 6 ani până la data de 31 august) emis de CJRAE

Acte necesare la începutul anului școlar (clasa pregătitoare):

 • Aviz medic familie pentru intrarea în colectivitate

Acte necesare la începutul anului școlar (toate clasele):

 • Aviz medic familie – apt pentru orele de educație fizică

5. SEMNAREA CONTRACTULUI DE ȘCOLARIZARE.

6. ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL MATRICOL.

ÎNSCRIEREA UNUI COPIL SE POATE FACE ORICÂND, ATÂTA TIMP CÂT EXISTĂ LOCURI DISPONIBILE

TAXE SFSB

Taxe:

Taxa de înscriere nerambursabilă – 400 lei, care se achită o singură dată la momentul înscrierii și nu se deduce din taxa de școlarizare. Se aplică doar celor ce acesează pentru prima data procedura de înscriere la școală.

Taxa de rezervare – 1500 lei, aplicabilă exclusiv elevilor care se transferă de la alte școli și nu pot efectua transferul la momentul încheierii contractului. Taxa are caracter nerambursabil și se aplică în situația în care între momentul semnării contractului și cel al transferului efectiv trec mai mult de 4 luni calendaristice.

Taxa de școlarizare include programul școlar între orele 8-14:

Ciclul primar: 13.500 lei/an și poate fi achitată:

 • Integral până la data 1 septembrie.
 • În trei rate, 5000 lei până la data scadentă de 1 septembrie, 5000 lei până la data scadentă de 5 ianuarie, 3500 lei până la data scadentă de 1 aprilie.
 • Lunar, timp de 9 luni, între septembrie și iunie, în tranșe a câte 1500 lei/lună.

Ciclul gimnazial: 14.500 lei/an și poate fi achitată:

 • Integral până la data 1 septembrie.
 • În trei rate 4900 lei până la data scadentă de 1 septembrie, 4800 lei până la data scadentă de 5 ianuarie, 4800 lei până la data scadentă de 1 aprilie.
 • Lunar, timp de 9 luni, între septembrie și iunie, în tranșe a câte 1700 lei/septembrie și 1600/lună timp de 8 luni consecutive.

În cazul în care elevul mai sus menționat are cerințe educaționale speciale (CES), părinții se obligă să îi asigure elevului, la recomandarea psihologului școlii și învățătorului de la clasă, un profesor însoțitor (shadow) pe toată durata programului educațional, 5 zile/săptămână, între orele 8 și 14.

Pentru familiile care mai mult de un copil înscris în același timp la școala subscrisei, taxa de școlarizare se plăteşte integral pentru primul copil, iar pentru frați sau surori se acordă o reducere de 10% din taxa de școlarizare, (pentru celelalte servicii nu se oferă reducere).

Programul prelungit desfășurat zilnic, pe parcursul anului școlar, între orele 14 și 18, în clădirea școlii. Programul presupune supraveghere, joacă liberă, activități educative la propunerea pedagogului de serviciu (jocuri de masă, jocuri de mișcare, microproiecte), petrecerea timpului în aer liber, îndrumarea efectuării eventualelor teme, învățare remedială (doar la recomandarea cadrului didactic de la clasă), activități de dezvoltare personală. Copiii participă voluntar la astfel de activități propuse.

Taxa de program prelungit (after-school), în valoare de 400 lei/lună este fixă, iar vacanțele sau perioadele libere prin lege nu se scad, excepție făcând vacanța de vară în care se organizează Centru de vacanță în condiții specifice.

Taxa de resurse. Această taxă este stabilită la începutul fiecărui an școlar, facturată în tranșe semestriale egale și nu va depăși 10% din taxa anuală de școlarizare. Ea cuprinde costurile pentru manuale, caiete speciale, rechizite, materiale consumabile, echipamente și dotări necesare desfășurării activității educaționale la clasă, fond de carte, softuri educaționale etc.

Alte servicii
(1) Masa de prânz și o masă de fructe sunt parte a programului educațional obligatoriu. Costurile legate de asigurarea acestora sunt de 15 lei/zi, sumă facturată lunar, în funcție de prezența elevului. Masa de prânz constă în: ciorbă/supă, felul doi și desert (preparat/fructe). Masa de dimineață, sub forma de bufet suedez, este opțională și costă 3 lei/zi. Elevii pot mânca de dimineață la școală atâta timp cât ajung la sala de mese până la ora 8.15. La ora 8.20 micul dejun se încheie.
(2) 50 lei /zi pentru supravegherea  ocazională a elevilor care nu sunt înscriși în programul prelungit.
(3) Taxa pentru discipline extracurriculare la cererea părinților se stabilește în funcție de oferta organizatorului de activitate.
(4) Costurile pentru excursii, tabere, activități în săptămâna Școala Altfel, intrări la spectacole sau taxe de participare la ateliere etc. vor fi suportate separat de către părinți și vor fi comunicate pe parcursul anului școlar în funcție de situație.

Taxele prevăzute la prezentul alineat se vor achita în baza unei facturi până în data de 10 a lunii în curs.