Știm că ești la momentul unei alegeri importante pentru viitorul copilului tău.

Îți mulțumim că alegi să iei în considerare Școala Primară Româno-Finlandeză Sibiu. Pentru noi este o provocare și o responsabilitate pentru care ne pregătim zi de zi.

ÎNTREBĂRI PUSE FRECVENT (F.A.Q.)

Programa școlară va fi urmată la fel ca și în școlile de stat cu personalizare a contextelor de învățare pentru fiecare elev în parte și cu respectarea ritmului propriu de acumulare de cunoștințe. În cazul unui transfer la o școală de stat cunoștințele elevului vor fi acelea pe care reușește să le acumuleze alături de colegi și profesori, în conformitate cu obiectivele stabilite de programa școlară și planul individual de învățare.

SFSB a început cu două clase pregătitoare și o clasă I. Ne propunem să creștem în fiecare an și să continuăm până la clasa a 8-a inclusiv. Vom avea în vedere și studii liceale, această oportunitate va fi explorată mai în detaliu peste 5 ani.

Da, școala este autorizată ARACIP începând cu anul 2016 prin ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5860 din 28.11.2016.

Transportul elevilor va fi făcut inițial de către părinți, apoi, în funcție de situație și în acord cu vârsta și dorința de a crește copii independenți, ei vor fi învățați să vină și să plece singuri de la școală.

Mâncarea este asigurată în regim catering cu accent pe produse locale și proaspete.

Activitățile sportive vor fi desfășurate in interior într-o sală special amenajată în acest scop sau afară, pe terenul din curtea școlii, amenajat cu gazon. Începând cu anul școlar 2018-2019, va fi posibil să folosim sala de sport proaspăt renovată și dotată, situată la parterul clădirii.

Plata costurilor de școlarizare se poate face după cum urmează:

 • Integral până la data 1 septembrie
 • În trei rate, respectiv 4100 lei până la 01.09, 4000 lei până la 05.01, 4000 lei până la 01.04

O taxă de înscrier de 4000 RON va fi percepută la înscriere și va fi dedusă integral din ultima rată.

Alte costuri – after school, activități extra-curriculare, manuale, auxiliare, consumabile, caiete speciale, excursii etc., vor fi achitate separat.

Taxa de școlarizare va fi revizuită anual, ca decizie a Consiliului de Administrație. Orice schimbare va fi anunțată în luna ianuarie, aplicabilă începând cu luna septembrie a fiecărui an (pentru următorul an școlar).

Da. Pentru familiile care au doi sau mai multi copii în școală în acelasi timp, taxa de educație/școlarizare se plăteşte integral pentru primul copil, iar pentru al doilea și al treilea copil se acordă o reducere de 10%, iar pentru al patrulea și următorii se acordă o reducere de 20% (pentru celelalte servicii nu se oferă reducere).

Activitățile extracurriculare sunt alese (împreună cu părinții copiilor înscriși) dintre ofertele prezentate de colaboratorii SFSB. Costurile acestora sunt stabilite de către furnizorii activităților.

Momentan nu putem lua aceste opțiuni în considerare.

În sistemul de învățămînt finlandez, religia este obligatorie atât în școala primară cât și la gimnaziu.

http://www.suol.fi/index.php/uskonnonopetus-suomessa/religious-education-in-finland

SFSB oferă o oră de religie pe săptămână în confesiunea creștin-ortodoxă. În cazul în care sunt cel puțin 4 copii de altă confesiune se va analiza  posibilitatea unei ore susținute pentru confesiunea respectivă.

Există mai multe metode de selecție a personalului didactic. După faza de recrutare, există o perioadă de formare pe modelul finlandez, la finalul căreia vom decide împreună cu ei continuarea colaborării.

Pentru înscrierea în Școala Finlandeză Sibiu, sunt necesare următoarele:

 • Completarea şi depunerea unei cererii de înscriere la secretariatul SFSB, personal sau prin e-mail la adresa: inscrieri@scoalafinlandezasibiu.ro
 • Întâlnire cu echipa școlii, la care va fi prezent copilul şi ambii părinți sau tutori legali (detalii la secțiunea admitere).
 • În urma întâlnirii, părinţilor le va fi comunicată decizia luată.
 • Întocmirea dosarului copilului.
 • Semnarea contractului de parteneriat.
 • Înscrierea în registrul matricol.

* NOTĂ: Admiterile se fac în funcție de locurile disponibile.

Înscrierea copiilor se va face respectând reglementările MENCS (http://www.edu.ro/index.php/articles/23862). Precizăm că pentru copiii care nu împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august și doresc să se înscrie în clasa pregătitoare este necesar avizul psihosomatic ce se poate solicita și obține de la CJRAE.

Conform reglementărilor MENCS, în programul școlar se va studia o singură limbă străină. Limba străină studiată la școală este limba engleză. Program suplimentar de studiu de limbi străine poate fi inclus ca activitate extracurriculară pentru ora de club sau programul de după-amiază (se va decide la prima ședință cu părinții).

Școala noastră primește elevii începând cu ora 7.30 de dimineața. În cazul în care sunt părinți care au nevoie să-i aducă pe copii mai devreme de această oră, la un minim de 4 copii, se va organiza ”Clubul de dimineață”, contra cost.

PROGRAME ȘCOLARE

Se vor folosi programele școlare pentru clasa pregătitoare, clasa I și a II-a, cu predare în limba română, aprobate prin Ordinul MEN nr. 3418/2013.

 1. Comunicare în limba română (1.375 KB)

 2. Comunicare în limba modernă I (736 KB)

 3. Matematică și explorarea mediului (1.397 KB)

 4. Religie

 5. Educație fizică (695 KB)

 6. Arte vizuale și abilități practice (1.069 KB)

 7. Muzică și mișcare (817 KB)

 8. Dezvoltare personală (847 KB)