Știm că ești la momentul unei alegeri importante pentru viitorul copilului tău.

Îți mulțumim că alegi să iei în considerare Școala Primară Româno-Finlandeză Sibiu. Pentru noi este o provocare și o responsabilitate pentru care ne pregătim zi de zi.

ÎNTREBĂRI PUSE FRECVENT (F.A.Q.)

Programa școlară va fi urmată la fel ca și în școlile de stat cu personalizare a contextelor de învățare pentru fiecare elev în parte și cu respectarea ritmului propriu de acumulare de cunoștințe. În cazul unui transfer la o școală de stat cunoștințele elevului vor fi acelea pe care reușește să le acumuleze alături de colegi și profesori, în conformitate cu obiectivele stabilite de programa școlară și planul individual de învățare.

SFSB va deveni Școală Gimnazială începând cu anul școlar 2020-2021, autorizarea acesteia având loc în primăvara anului 2020.

Da, școala este autorizată ARACIP începând cu anul 2016 prin ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5860 din 28.11.2016.

Transportul elevilor va fi făcut inițial de către părinți, apoi, în funcție de situație și în acord cu vârsta și dorința de a crește copii independenți, ei vor fi învățați să vină și să plece singuri de la școală.

Mâncarea este asigurată în regim catering cu accent pe produse locale și proaspete.

Activitățile sportive vor fi desfășurate in interior în sala de sport proaspăt renovată și dotată, situată la parterul clădiri, sau afară, pe terenul din curtea școlii, amenajat cu gazon. Ocazional, la decizia profesorului de sport, ora de educație fizică poate avea loc și în parcul din apropierea școlii.

Taxa de înscriere nerambursabilă – 400 lei, care se achită o singură dată la momentul înscrierii și nu se deduce din taxa de școlarizare. Se aplică doar celor ce acesează pentru prima data procedura de înscriere la școală.

Ciclul primar: 13.500 lei/an și poate fi achitată:

 • Integral până la data 1 septembrie.
 • În trei rate, 5000 lei până la data scadentă de 1 septembrie, 5000 lei până la data scadentă de 5 ianuarie, 3500 lei până la data scadentă de 1 aprilie.
 • Lunar, timp de 9 luni, între septembrie și iunie, în tranșe a câte 1500 lei/lună.

Ciclul gimnazial: 14.500 lei/an și poate fi achitată:

 • Integral până la data 1 septembrie.
 • În trei rate 4900 lei până la data scadentă de 1 septembrie, 4800 lei până la data scadentă de 5 ianuarie, 4800 lei până la data scadentă de 1 aprilie.
 • Lunar, timp de 9 luni, între septembrie și iunie, în tranșe a câte 1700 lei/septembrie și 1600/lună timp de 8 luni consecutive.

Taxa de program prelungit (after-school), în valoare de 400 lei/lună este fixă.

Taxa de resurse. Această taxă este stabilită la începutul fiecărui an școlar, facturată în tranșe semestriale egale și nu va depăși 10% din taxa anuală de școlarizare. Ea cuprinde costurile pentru manuale, caiete speciale, rechizite, materiale consumabile, echipamente și dotări necesare desfășurării activității educaționale la clasă, fond de carte, softuri educaționale etc.

Mai multe detalii aici.

Pentru familiile care mai mult de un copil înscris în același timp la SFSB, taxa de școlarizare se plăteşte integral pentru primul copil, iar pentru frați sau surori se acordă o reducere de 10% din taxa de școlarizare, (pentru celelalte servicii nu se oferă reducere).

Activitățile extracurriculare sunt alese (împreună cu părinții copiilor înscriși) dintre ofertele prezentate de colaboratorii SFSB. Costurile acestora sunt stabilite de către furnizorii activităților.

Momentan nu putem lua aceste opțiuni în considerare.

În sistemul de învățămînt finlandez, religia este obligatorie atât în școala primară cât și la gimnaziu.

http://www.suol.fi/index.php/uskonnonopetus-suomessa/religious-education-in-finland

SFSB oferă o oră de religie pe săptămână în confesiunea creștin-ortodoxă. În cazul în care sunt cel puțin 4 copii de altă confesiune se va analiza  posibilitatea unei ore susținute pentru confesiunea respectivă.

Procedura de recrutare a personalului școlii cuprinde următoarele etape: analiza candidaturilor, testarea psihologică/interviu, parcurgere program special formare SFSB, susținerea lecțiilor demonstrative, discutarea posibilităților de colaborare/decizia.

Toate etapele sunt obligatorii.

Pentru înscrierea în Școala Finlandeză Sibiu, sunt necesare următoarele:

 • Completarea cererii de înscriere online sau trimiterea ei prin e-mail la adresa: inscrieri@scoalafinlandezasibiu.ro.
 • Achitarea taxei de înscriere nerambursabile (400 RON) în contul de pe factura primită pe e-mail.

* NOTĂ: Admiterile se fac în funcție de locurile disponibile.

Înscrierea copiilor se va face respectând reglementările MENCS (http://www.edu.ro/index.php/articles/23862). Precizăm că pentru copiii care nu împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august și doresc să se înscrie în clasa pregătitoare este necesar avizul psihosomatic ce se poate solicita și obține de la CJRAE.

Conform reglementărilor MENCS, în programul școlar se va studia o singură limbă străină. Limba străină studiată la școală este limba engleză. Program suplimentar de studiu de limbi străine poate fi inclus ca activitate extracurriculară pentru ora de club sau programul de după-amiază (se va decide la prima ședință cu părinții).

Școala noastră primește elevii începând cu ora 7.30 de dimineața. În cazul în care sunt părinți care au nevoie să-i aducă pe copii mai devreme de această oră, la un minim de 4 copii, se va organiza ”Clubul de dimineață”, contra cost.

PROGRAME ȘCOLARE

Se vor folosi programele școlare pentru clasa pregătitoare, clasa I și a II-a, cu predare în limba română, aprobate prin Ordinul MEN nr. 3418/2013.

 1. Comunicare în limba română (1.375 KB)

 2. Comunicare în limba modernă I (736 KB)

 3. Matematică și explorarea mediului (1.397 KB)

 4. Religie

 5. Educație fizică (695 KB)

 6. Arte vizuale și abilități practice (1.069 KB)

 7. Muzică și mișcare (817 KB)

 8. Dezvoltare personală (847 KB)